Hỗ trợ trực tuyến

 • (Bùi Trọng Bằng)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  DANH NGÔN MỖI NGÀY

  De thi chuong I

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Bùi Việt Thuận
  Ngày gửi: 15h:09' 24-07-2010
  Dung lượng: 49.4 KB
  Số lượt tải: 3
  Số lượt thích: 0 người
  KIỂM TRA 1 tiết
  Môn: Toán ĐS 9 – Chương I
  Ngày kiểm tra: ………………………………………………

  Điểm:  Lời phê của Thầy :
  
  
  I. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)
  Hãy đánh dấu “X” vào câu trả lời đúng nhất:
  Câu 1. Biểu thức có giá trị là:
  A. B. C. 1 D. 0
  Câu 2. có nghĩa với a có giá trị:
  A. a > 4 B. a = 10 C. D.
  Câu 3. So sánh với được kết quả:
  A. < B. C.
  Câu 4. Rút gọn biểu thức với ta được kết quả:
  A. B. C. D.
  Câu 5. Trục căn thức ở mẫu được kết quả:
  A. B. C. D. một kết quả khác
  Câu 6. Nếu thì x bằng
  A. 3 B. C. 9 D. 1
  Câu 7. Rút gọn biểu thức được kết quả:
  A. B. C. D. 0
  Câu 8. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn với ta được kết quả:
  A. B. C. D.
  Câu 9. ?
  A. 3 B. -3 C. 9 D. -9
  Câu 10. Giá trị của biểu thức bằng:
  A. B. 1 C. -4 D. 4
  II. TỰ LUẬN: (5 điểm)
  Câu 1. (2 điểm) Tìm giá trị của các biểu thức sau bằng cách biến đổi, rút gọn thích hợp:
  a) b)
  ……………………………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………..………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………..………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………..………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………..………………………………………………………..
  Câu 2. (1 điểm) Chứng minh đẳng thức:
  với x > 0 và y > 0
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………..

  Câu 3. (2 điểm) Cho biểu thức :
  với và 
  a) Rút gọn biểu thức P;
  b) Tìm giá trị của a để

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………..

  ĐÁP ÁN KIỂM TRA TOÁN ĐS 9
  CHƯƠNG I


  I. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)

  Mỗi câu đúng đạt 0,5 điểm
  Câu
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  
  Đáp án
  B
  D
  C
  A
  A
  C
  B
  A
  B
  D
  
  
  II. TỰ LUẬN: (5 điểm)

  Câu 1. Mỗi câu đúng đạt 1 điểm
  a)
  b)

  Câu 2. Chứng minh đẳng thức: (1 điểm)
  với x > 0 và y > 0

  Vậy đẳng thức đã được chứng minh.

  Câu 3. (2 điểm)
  với và 
  a) Rút gọn biểu thức P;
  P =
  b) Tìm giá trị của a để

   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓