Hỗ trợ trực tuyến

 • (Bùi Trọng Bằng)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  DANH NGÔN MỖI NGÀY

  Gốc > Code cho Blog và Web >

  Code tạo hình trái tim cho web , blog

  <html><body>
  <script type="text/javascript">
  function createHeart(sourceId, resultId) {
  objSource = window.document.getElementById(sourceId);
  objResult = window.document.getElementById(resultId);

  if(objSource.value.length == 0) {
  alert("Bạn chưa nhập đoạn text cần tạo hình trái tim vào ô trống!");
  return false;
  }

  string = objSource.value;

  heart = "";
  heart += "_________" + partString(string, 8) + "____________" + partString(string, 9) + "\n";
  heart += "______" + partString(string, 12) + "_______" + partString(string, 15) + "\n";
  heart += "____" + partString(string, 17) + "___" + partString(string, 18) + "\n";
  heart += "___" + partString(string, 41) + "\n";
  heart += "__" + partString(string, 44) + "\n";
  heart += "_" + partString(string, 46) + "\n";
  heart += "_" + partString(string, 46) + "\n";
  heart += partString(string, 47) + "\n";
  heart += partString(string, 47) + "\n";
  heart += partString(string, 46) + "\n";
  heart += partString(string, 45) + "\n";
  heart += "_" + partString(string, 43) + "\n";
  heart += "__" + partString(string, 41) + "\n";
  heart += "____" + partString(string, 38) + "\n";
  heart += "______" + partString(string, 34) + "\n";
  heart += "_________" + partString(string, 28) + "\n";
  heart += "____________" + partString(string, 22) + "\n";
  heart += "______________" + partString(string, 18) + "\n";
  heart += "_________________" + partString(string, 13) + "\n";
  heart += "___________________" + partString(string, 9) + "\n";
  heart += "_____________________" + partString(string, 6) + "\n";
  heart += "______________________" + partString(string, 4) + "\n";
  heart += "_______________________" + partString(string, 2) + "\n";

  objResult.value = heart;
  }
  function partString(string, num) {
  if(string.length >= num)
  return string.substring(0, num);

  repeat = Math.ceil(num / string.length);

  newString = "";

  for(i = 0; i < repeat; i++)
  newString += string;

  return newString.substring(0, num);
  }

  </script>
  <p align="center">nhập từ mún tạo thành trái tim vào đây<br /><input id="text" name="text" size="37"></p><p align="center"><input name="Create Heart" accesskey="g" onclick="return createHeart('text', 'result');" value="Tạo trái tim" type="button"></p><p align="center">Copy hình vừa tạo và dán vào blog thôi.</p><p align="center"><textarea cols="45" rows="23" readonly="readonly" wrap="OFF" id="result" onclick="this.focus(); this.select();"></textarea><p align="center">Thích không ^^</p><p align="center"><strong>© <a href="http://caobang83.violet.vn">Forum x3</a></strong></p>
  </body></html>
  Nhắn tin cho tác giả
  Cao Bằng @ 21:02 04/11/2011
  Số lượt xem: 3227
  Số lượt thích: 1 người (La Minh Tuấn)
  Avatar

  Code tạo hình trái tim cho web , blog

   
  Gửi ý kiến