Hỗ trợ trực tuyến

 • (Bùi Trọng Bằng)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  DANH NGÔN MỖI NGÀY

  Chuyên đề hệ phương trình

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Cao Bằng (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:59' 19-07-2009
  Dung lượng: 390.5 KB
  Số lượt tải: 321
  Số lượt thích: 1 người (Dương Thị Thuỷ)
  Chương III:Hệ Phương trình
  Các kiến thức cần nhớ
  1)Hệ hai phương trình bậc hai ẩn
  -Định nghĩa :Cho hai phương trình bậc nhất hai ẩn ax+by =c và a’x+b’y=c’.Khi đó ta có hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn I)
  -Nếu hai phương trình có nghiệm chung thì (x0;y0) thì nó được gọi là nghiệm của hệ (I)
  -Nếu hai phương trình ấy không có nghiệm chung thì ta nói hệ vô nghiệm
  2)Quan hệ giữa số nghiệm của hệ và đường thẳng biểu diễn tập nghiệm
  Phương trình (1) được biểu diễn bởi đường thẳng (d)
  Phương trình (2) được biểu diễn bởi đường thẳng (d’)
  -Nếu (d) cắt (d’) hệ có nghiệm duy nhất
  -Nếu (d) song song với (d’) thì hệ vô nghiệm
  -Nếu (d) trùng (d’) thì hệ vô số nghiệm
  3)Hệ phương trình tương đương:
  Hai hệ phương trình được gọi là tương đương với nhau nếu chúng có cùng tập nghiệm
  4) Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế, phương pháp cộng
  a) Quy tắ thế: Quy tắc thế dùng để biến đổi một hệ phương trình thành hệ phương trình tương đương
  +Bước 1:Từ một phương trình của hệ đã cho ta biểu diễn một ẩn kia rồi thế vào phương trình thứ hai dể được một phương trình mới ( chỉ có một ẩn
  + Bước 2: Dùng phương trình mới ấy thay thế cho một trong hai phương trình của hệ( và giữ nguyên phương trình kia )
  Lưu ý: Khi các hệ của cùng một ẩn đối nhau( hoặc bằng nhau) thì ta cộng ( hoặc trừ) hai vế của hệ . Khi hệ của cùng một ẩn không bằng nhau cũng không đối nhau thì ta chọn nhân với một số thích hợp để đưa về hệ số của cùng một ẩn đối nhau hoặc bằng nhau
  Bài tập
  Loại 1: Giả hệ phương trình bằng phương pháp cộng, phương pháp thế
  Bài 1
  a) b c
  d) ef
  Bài 2
  a b c
  Bài 3
  a b c
  d e f
  Bài 4
  a b c
  Loại 2: Hệ phương trình gồm một phương trình bậc nhất, một phương trình không phải bậc nhất
  a b
  c d
  Loại 3: GiảI hệ phương trình bằng phương pháp đặt ẩn phụ
  Dạng thứ nhất
  a b c
  d e f
  g h i
  j k l
  m n o
  p
  Dạng thứ hai
  a b c
  e f
  g h i
  Loại 4: Hê hai phương trình hai ẩn, trong đó vế phải bằng 0 và vế trái phân tích được thành nhân tử
  a b
  c d
  ef
  gh
  Loại 5:Hệ phương trình có vế trái đẳng cấp với x,y vế phải không chứa x,y
  a b c
  d e f
  ghi
  jkl
  Loail 6: Hệ phương trì
   
  Gửi ý kiến