Hỗ trợ trực tuyến

 • (Bùi Trọng Bằng)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  DANH NGÔN MỖI NGÀY

  Gốc > Code cho Blog và Web >

  TỔNG HỢP CODE TRÊN KHỐI CHỨC NĂNG:


  1. LỊCH

  <p align="center"><embed src=

  "http://d.violet.vn/uploads/resources/162/lichDH_hoamai3c.swf"

  width="180" height="240" type="application/x-shockwave-flash"

  wmode="transparent" allowscriptaccess="never"></p             

   2. Cafe 0 giờ             

                                    <p align="center"><embed src=

  "http://d.violet.vn/uploads/resources/617/Ca_phe_khong_gio1.swf"

  width="180" height="240" type="application/x-shockwave-flash"

  wmode="transparent" allowscriptaccess="never"></p>                                                     

  3. Mời dùng trà             

                    <p align="center"><embed src=

  "http://d.violet.vn/uploads/resources/617/Tra_sen_1.swf" width=

  "180" height="130" type="application/x-shockwave-flash" wmode=

  "transparent" allowscriptaccess="never"></p>                                               

   4. ĐỒNG HỒ             

                                  <p align="center"><embed src=

  "http://d.violet.vn/uploads/resources/617/DH_dep_37_rong_vang1.swf"

  width="180" height="240" type="application/x-shockwave-flash"

  wmode="transparent" allowscriptaccess="never"></p>                                               

  5. UỐNG CAFE SÁNG             

                                    <p align="center"><embed src=

  "http://d.violet.vn/uploads/resources/607/Ca_phe_sang.swf" width=

  "180" height="240" type="application/x-shockwave-flash" wmode=

  "transparent" allowscriptaccess="never"></p>                                               

   6. BÁC HỒ DẠY:             

                                    <p align="center"><embed src=

  "http://nguyenhuudiep.webng.com/danh%20ngon.swf" width="180"

  height="190" type="application/x-shockwave-flash" wmode=

  "transparent" a=""></p>                                              

    7. Slide Bông HỒNG

  <div class="content"><embed type="application/x-shockwave-flash"

  src=

  "http://photo.tamtay.vn/misc/slideshow.swf?ver=1.2&amp;file=http://photo.tamtay.vn/slide/1351&amp;overstretch=none&amp;enablejs=false&amp;linkfromdisplay=true"

  quality="high" allowfullscreen="true" allowsciptaccess="always"

  height="150" width="190"></div>           

    8. Cắm HOA nhé

  <center><object><embed src=

  "http://d.violet.vn/uploads/resources/505/hoa.swf" quality="high"

  wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" width=

  "190" height="200"></object></center>           

  9. Mưa rơi trên Bông HỒNG

   

  <center><object ><embed src="http://d.violet.vn/uploads/resources/505/v181yu2.swf"

  quality="high" wmode="transparent" type=

  "application/x-shockwave-flash" width="190" height="140"></object></center>        

  10 Bộ sưu tập hoa lan             

              <div class="content">

                                    <center><embed type="application/x-shockwave-flash" src=

  "http://photo.tamtay.vn/misc/slideshow.swf?ver=1.2&amp;file=http://photo.tamtay.vn/slide/82463&amp;overstretch=none&amp;enablejs=false&amp;linkfromdisplay="

  quality="high" allowfullscreen="true" allowsciptaccess="always"

  width="180" height="150"></center> </div>  

  11. MỘT SỐ DÒNG SÔNG TRÔI

  11.1

                <div class="content">

                                    <p align="center"><embed src=

  "http://d.violet.vn/uploads/resources/162/DH_kim_tinhyeu_1b1.swf"

  width="180" height="220" type="application/x-shockwave-flash"

  wmode="transparent" allowscriptaccess="never"></p>  </div>

  11.2 Đồng hồ : DÒNG SÔNG TRÔI.

  <div class="content">

                                    <center><object classid=

  "clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase=

  "http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0"

  align="middle" height=" 94" width="300"><param name="FlashVars"

  value="">

  <param name="movie" value=

  "http://img103.imageshack.us/img103/2038/1161km0.swf ">

  <param name="quality" value="high">

  <param name="allowScriptAccess" value="always">

  <param name="wmode" value="transparent">

  <param name="base" value="/uploads/resources/554/">

  <embed src="http://img103.imageshack.us/img103/2038/1161km0.swf"

  quality="high" type="application/x-shockwave-flash"

  allowscriptaccess="always" wmode="transparent" base=

  "/uploads/resources/554/" pluginspage=

  "http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" flashvars="" align=

  "middle" height="212" width="180"></object></center>  </div>

  "transparent" allowscriptaccess="never"></p>                                              

   11.3. ĐỒNG HỒ             

                                  <p align="center"><embed src=

  "http://d.violet.vn/uploads/resources/617/DH_dep_37_rong_vang1.swf"

  width="180" height="240" type="application/x-shockwave-flash"

  wmode="transparent" allowscriptaccess="never"></p>                     

   

  CODE TRANH THỦY MẠC

  <center><embed src="http://d.violet.vn/uploads/resources/606/TRANH_THUY_MAC.swf

  " width="520" height="350" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" allowscriptaccess="never"></div>

  CODE TIÊN NỮ ĐÁNH ĐÀN 1

  <embed src="http://img380.imageshack.us/img380/7264/81cj5.swf" width="535" height="400" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" allowscriptaccess="never"></font></strong>
  <div id="item1" style="Z-INDEX: 2; left: 50px; WIDTH: 450px; POSITION: absolute; TOP: 55px; HEIGHT: 400px">
  <center>
   

  CODE TIÊN NỮ

   

  <embed src="http://img398.imageshack.us/img398/2038/67776130cw6.swf" width="450" height="420" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" allowscriptaccess="never">

   

  Sưu tầm

   


  Nhắn tin cho tác giả
  Cao Bằng @ 07:15 28/02/2012
  Số lượt xem: 8315
  Số lượt thích: 0 người
  Avatar

  TỔNG HỢP CODE TRÊN KHỐI CHỨC NĂNG:

  Avatar

   Chào người anh em, giúp tôi tí, cảm ơn nghen!

  1/ Tìm số tự nhiên abc có ba chữ số khác nhau, chia hết cho các số nguyên tố a; b; c

   

  2/ Tìm số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng số đó chia hết cho tích các chữ số của nó

   

  3/ Cho p là số nguyên tố lớn hơn 3, chứng minh rằng : (p+5)(p+7) chia hết cho 24

   

  4/ Cho a; a+k; a+2k là 3 số nguyên tố lớn hơn 3, chứng minh rằng k chia hết cho 6

  Avatar
  1.  1) Trong các chữ số từ 0 đến 9 chỉ có bốn số nguyên tố là 2,3,5,7.
  2) Ba số a,b,c là ba số nguyên tố phân biệt. 
  3) Nếu trong chúng có 1 số chẵn, nghĩa là abc chia hết cho 2 thì từ 100a+10b+c chẵn suy ra c=2. Khi ấy ta có 50a+1 chia hết cho b, và 5b+1 chia hết cho a. Thử các giá trị a=3,5,7 ta thấy không thỏa mãn (lưu ý khi đó b chỉ còn 2 khả năng). 
  4) Nếu abc lẻ thì abc=3.5.7. Từ 100a+10b+c chia hết cho abc=3.5.7 suy ra c=5, ta được 20a+b+1 chia hết cho 3.7. Do a=7 thì b=3 sẽ không thỏa mãn nên a=3,b=7. Ta được bộ (a,b,c)=(7,3,5).
  Avatar

  Còn mấy cái này nữa ...

  13. SÁCH VÀ HOA            

   

              

   

           <p align="center"><embed src=

   

  "http://d.violet.vn/uploads/resources/612/sachvahoahong.swf" width=

   

  "180" height="220" type="application/x-shockwave-flash" wmode=

   

  "transparent"allowscriptaccess="never"></p>

   

  14. HÈ ĐÃ VỀ             

   

   <div class="content"><center><object><embed src="http://d.violet.vn/uploads/resources/608/hoa_phuong_binh.swf"

   

  quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" width="180" height=

   

  "240"</object</center> </div>

   

  15. CHÙA MỘT CỘT          

   

  <p align="center"><embed src="http://d.violet.vn/uploads/resources/603/chua_mot_cot.swf" width=

   

  "180" height="200" type="application/x-shockwave-flash" wmode=

   

  "transparent" allowscriptaccess="never"></p

   

  16. THIẾU NỮ THÔN QUÊ                  

   

  <p align="center"><embed src="http://d.violet.vn/uploads/resources/603/thon_que.swf" width="180"

   

  height="240" type="application/x-shockwave-flash" wmode=

   

  "transparent" allowscriptaccess="never"></p>

   

  17. THIÊN NGA TRẮNG  

   

    <div class="content">

   

  <img src="http://i672.photobucket.com/albums/vv89/trakhuc66/89c00305533f8739faa58d2efd662ca7_we.gif"

   

  width="180" height="200" border="0">  </div>

   

  18. NGÀY MỚI (Cảm ơn đời nỗi sớm mai thức dậy ….)            

   

  <p align="center"><embed src=

   

  "http://d.violet.vn/uploads/resources/603/camon.swf" width="180"

   

  height="240" type="application/x-shockwave-flash" wmode=

   

  "transparent" allowscriptaccess="never"></p>

   

  19. Lịch và Đàn Tranh           

   

  <div class="content"> <center><object><embed src=

   

  "http://d.violet.vn/uploads/resources/607/DH_lich_dan_tranh2b2.swf"

   

  wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" width=

   

  "180" height="180"></object></center>    </div>

   

  20. HỒ GƯƠM            

   

  <p align="center"><embed src=

   

  "http://d.violet.vn/uploads/resources/612/ho_guom_200x250.swf"

   

  width="180" height="200" type="application/x-shockwave-flash"

   

  wmode="transparent" allowscriptaccess="never"></p>

   

  21. RỒNG BAY

   

  <center><embed allowscriptaccess="never" src=

   

  "http://i702.photobucket.com/albums/ww28/hatim86uyennhi/hatimloading.swf?link=http://img97.imageshack.us/img97/7892/97030878.swf"

   

  type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width=

   

  "100%" height="300"></center> 

   

  22. ĐÓN XUÂN

   

  <div class="content">

   

  <center><embed src=

   

  "http://d.violet.vn/uploads/resources/162/Don_xuan2.swf" quality=

   

  "high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash"

   

  width="190" height="253"></center> 

   

  23.  MỖI BÌNH MINH TỈNH GIẤC

   

  <p align="center"><embed src=

   

  "http://d.violet.vn/uploads/resources/612/ngay_moi_180x250.swf"

   

  width="170" height="280" type="application/x-shockwave-flash"

   

  wmode="transparent" allowscriptaccess="never"></p>

   

   

   

  Avatar

  Rất hay cám ơn thầy

  Avatar

  Bài toán: 1/ Tìm số tự nhiên abc có ba chữ số khác nhau, chia hết cho các số nguyên tố a; b; c

  CÁCH GIẢI KHÁC

  *Nhận xét 1: từ 0 đến 9 chỉ có 4 số nguyên tố: 2, 3, 5, 7

  *Nhận xét 2:

  - Nếu trong 3 số a, b, c có số 2. Theo đề bài abc chia hết cho 2 =>c=2

  - Nếu trong 3 số a, b, c có số 5. Theo đề bài abc chia hết cho 5 =>c=5

  -Nếu trong 3 số a, b, c có cả số 2 và 5. Theo đề bài abc chia hết cho cả 2 và 5 =>c=0 (sai)

  Như vậy abc chỉ có thể là 372, 732, 375, 735

  * Nhận xét 3: Trong 4 số 372, 732, 375, 735 thì chỉ có 735  là chia hết cho 7 và 3.

  Kết luận số cần tìm là 735

  Avatar

  Bài toán 2/ Tìm số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng số đó chia hết cho tích các chữ số của nó

  CÓ THỂ GIẢI NHƯ SAU:

  10a +b chia hết cho  a => b chia hết cho a

  * Nếu a=1 thì b có thể là từ 1 đến 9. Trong các số 11, 12, … 19 thì có 11, 12, 15 thỏa mãn

  * Nếu a=2 =>b có thể là 2, 4, 6, 8. Trong các số 22, 24, 26, 28 thì có 22, 24 thỏa mãn

  * Nếu a=3 => b có thể là 3, 6, 9. Trong các số 33, 36, 39 có 33, 36 thỏa mãn

  * Nếu a=4 => b có thể là 4, 8. Trong các số 44, 48 đều thỏa mãn.

  * các số còn lại 55, 66, 77, 88, 99 đều thõa mãn.

  Avatar

  Bài toán 3/ Cho p là số nguyên tố lớn hơn 3, chứng minh rằng : (p+5)(p+7) chia hết cho 24

  * p là số nguyên tố khác 2 nên có dạng p=2k+1

  (p+5)(p+7)=(2k+6)(2k+8)=4.(k+3)(k+4)

  (k+3)(k+4) là 2 số tự nhiên liên tiếp nên chia hết cho 2

  do đó 4(k+3)(k+4) chia hết cho 8

  * p là số nguyên tố khác 3 nên có dạng 3k+1 và 3k+2.

  p=3k+1 =>p+5=3k+6 chia hết cho 3

  p=3k + 2 =>p+7=3k+9 chia hết cho 3

  Vì (8,3)=1 nên p(+5)(p+7) chia hết cho 3.8=24

   
  Gửi ý kiến