Hỗ trợ trực tuyến

 • (Bùi Trọng Bằng)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  DANH NGÔN MỖI NGÀY

  Gốc > Tìm hiểu code CSS-Java >

  Bảng mã màu chỉnh sửa code css

  Phóng to || Thu nhỏ

  Đây là bảng mã màu mà bạn có thể dùng cho việc chỉnh sửa màu sắc.

  Bảng 1

  Tên màu Màu
  Black #000000  
  Grey0 #150517  
  Grey18 #250517  
  Grey21 #2B1B17  
  Grey23 #302217  
  Grey24 #302226  
  Grey25 #342826  
  Grey26 #34282C  
  Grey27 #382D2C  
  Grey28 #3b3131  
  Grey29 #3E3535  
  Grey30 #413839  
  Grey31 #41383C  
  Grey32 #463E3F  
  Grey34 #4A4344  
  Grey35 #4C4646  
  Grey36 #4E4848  
  Grey37 #504A4B  
  Grey38 #544E4F  
  Grey39 #565051  
  Grey40 #595454  
  Grey41 #5C5858  
  Grey42 #5F5A59  
  Grey43 #625D5D  
  Grey44 #646060  
  Grey45 #666362  
  Grey46 #696565  
  Grey47 #6D6968  
  Grey48 #6E6A6B  
  Grey49 #726E6D  
  Grey50 #747170  
  Grey #736F6E  
  Slate Grey4 #616D7E  
  Slate Grey #657383  
  Light Steel Blue4 #646D7E  
  Light Slate Grey #6D7B8D  
  Cadet Blue4 #4C787E  
  Dark Slate Grey4 #4C7D7E  
  Thistle4 #806D7E  
  Medium Slate Blue #5E5A80  
  Medium Purple4 #4E387E  
  Midnight Blue #151B54  
  Dark Slate Blue #2B3856  
  Dark Slate Grey #25383C  
  Dim Grey #463E41  
  Cornflower Blue #151B8D  
  Royal Blue4 #15317E  
  Slate Blue4 #342D7E  
  Royal Blue #2B60DE  
  Royal Blue1 #306EFF  
  Royal Blue2 #2B65EC  
  Royal Blue3 #2554C7  
  Deep Sky Blue #3BB9FF  
  Deep Sky Blue2 #38ACEC  
  Slate Blue #357EC7  
  Deep Sky Blue3 #3090C7  
  Deep Sky Blue4 #25587E  
  Dodger Blue #1589FF  
  Dodger Blue2 #157DEC  
  Dodger Blue3 #1569C7  
  Dodger Blue4 #153E7E  
  Steel Blue4 #2B547E  
  Steel Blue #4863A0  
  Slate Blue2 #6960EC  
  Violet #8D38C9  
  Medium Purple3 #7A5DC7  
  Medium Purple #8467D7  
  Medium Purple2 #9172EC  
  Medium Purple1 #9E7BFF  
  Light Steel Blue #728FCE  
  Steel Blue3 #488AC7  
  Steel Blue2 #56A5EC  
  Steel Blue1 #5CB3FF  
  Sky Blue3 #659EC7  
  Sky Blue4 #41627E  
  Slate Blue #737CA1  
  Slate Grey3 #98AFC7  
  Violet Red #F6358A  
  Violet Red2 #E4317F  
  Deep Pink #F52887  
  Deep Pink2 #E4287C  
  Deep Pink3 #C12267  
  Deep Pink4 #7D053F  
  Medium Violet Red #CA226B  
  Violet Red3 #C12869  
  Firebrick #800517  
  Violet Red4 #7D0541  
  Maroon4 #7D0552  
  Maroon #810541  
  Maroon3 #C12283  
  Maroon2 #E3319D  
  Maroon1 #F535AA  
  Magenta #FF00FF  
  Magenta1 #F433FF  
  Magenta2 #E238EC  
  Magenta3 #C031C7  
  Medium Orchid #B048B5  
  Medium Orchid1 #D462FF  
  Medium Orchid2 #C45AEC  
  Medium Orchid3 #A74AC7  
  Medium Orchid4 #6A287E  
  Purple #8E35EF  
  Purple1 #893BFF  
  Purple2 #7F38EC  
  Purple3 #6C2DC7  
  Purple4 #461B7E  
  Dark Orchid4 #571B7E  
  Dark Orchid #7D1B7E  
  Dark Violet #842DCE  
  Dark Orchid3 #8B31C7  
  Dark Orchid2 #A23BEC  
  Dark Orchid1 #B041FF  
  Plum4 #7E587E  
  Pale Violet Red #D16587  
  Pale Violet Red1 #F778A1  
  Pale Violet Red2 #E56E94  
  Pale Violet Red3 #C25A7C  
  Pale Violet Red4 #7E354D  
  Plum #B93B8F  
  Plum1 #F9B7FF  
  Plum2 #E6A9EC  
  Plum3 #C38EC7  
  Thistle #D2B9D3  
  Thistle3 #C6AEC7  
  Lavendar Blush2 #EBDDE2  
  Lavendar Blush3 #C8BBBE  
  Thistle2 #E9CFEC  
  Thistle1 #FCDFFF  
  Lavendar #E3E4FA  
  Lavendar Blush #FDEEF4  
  Light Steel Blue1 #C6DEFF  
  Light Blue #ADDFFF  
  Light Blue1 #BDEDFF  
  Light Cyan #E0FFFF  
  Slate Grey1 #C2DFFF  
  Slate Grey2 #B4CFEC  
  Light Steel Blue2 #B7CEEC  
  Turquoise1 #52F3FF  
  Cyan #00FFFF  
  Cyan1 #57FEFF  
  Cyan2 #50EBEC  
  Turquoise2 #4EE2EC  
  Medium Turquoise #48CCCD  
  Turquoise #43C6DB  
  Dark Slate Grey1 #9AFEFF  
  Dark Slate Grey2 #8EEBEC  
  Dark Slate Grey3 #78C7C7  
  Cyan3 #46C7C7  
  Turquoise3 #43BFC7  
  Cadet Blue3 #77BFC7  
  Pale Turquoise3 #92C7C7  
  Light Blue2 #AFDCEC  
  Dark Turquoise #3B9C9C  
  Cyan4 #307D7E  
  Light Sea Green #3EA99F  
  Light Sky Blue #82CAFA  
  Light Sky Blue2 #A0CFEC  
  Light Sky Blue3 #87AFC7  
  Sky Blue #82CAFF  
  Sky Blue2 #B0E2FF  
  Light Sky Blue4 #566D7E  
  Sky Blue #6698FF  
  Light Slate Blue #736AFF  
  Light Cyan2 #CFECEC  
  Light Cyan3 #AFC7C7  
  Light Cyan4 #717D7D  
  Light Blue3 #95B9C7  
  Light Blue4 #5E767E  
  Pale Turquoise4 #5E7D7E  
  Dark Sea Green4 #617C58  
  Medium Aquamarine #348781  
  Medium Sea Green #306754  
  Sea Green #4E8975  
  Dark Green #254117  
  Sea Green4 #387C44  
  Forest Green #4E9258  
  Medium Forest Green #347235  
  Spring Green4 #347C2C  
  Dark Olive Green4 #667C26  
  Chartreuse4 #437C17  
  Green4 #347C17  
  Medium Spring Green #348017  
  Spring Green #4AA02C  
  Lime Green #41A317  
  Spring Green #4AA02C  
  Dark Sea Green #8BB381  
  Dark Sea Green3 #99C68E  
  Green3 #4CC417  
  Chartreuse3 #6CC417  
  Yellow Green #52D017  
  Spring Green3 #4CC552  
  Sea Green3 #54C571  
  Spring Green2 #57E964  
  Spring Green1 #5EFB6E  
  Sea Green2 #64E986  
  Sea Green1 #6AFB92  
  Dark Sea Green2 #B5EAAA  
  Dark Sea Green1 #C3FDB8  
  Green #00FF00  
  Lawn Green #87F717  
  Green1 #5FFB17  
  Green2 #59E817  
  Chartreuse2 #7FE817  
  Chartreuse #8AFB17  
  Green Yellow #B1FB17  
  Dark Olive Green1 #CCFB5D  
  Dark Olive Green2 #BCE954  
  Dark Olive Green3 #A0C544  
  Yellow #FFFF00  
  Yellow1 #FFFC17  
  Khaki1 #FFF380  
  Khaki2 #EDE275  
  Goldenrod #EDDA74  
  Gold2 #EAC117  
  Gold1 #FDD017  
  Goldenrod1 #FBB917  
  Goldenrod2 #E9AB17  
  Gold #D4A017  
  Gold3 #C7A317  
  Goldenrod3 #C68E17  
  Dark Goldenrod #AF7817  
  Khaki #ADA96E  
  Khaki3 #C9BE62  
  Khaki4 #827839  
  Dark Goldenrod1 #FBB117  
  Dark Goldenrod2 #E8A317  
  Dark Goldenrod3 #C58917  
  Sienna1 #F87431  
  Sienna2 #E66C2C  
  Dark Orange #F88017  
  Dark Orange1 #F87217  
  Dark Orange2 #E56717  
  Dark Orange3 #C35617  
  Sienna3 #C35817  
  Sienna #8A4117  
  Sienna4 #7E3517  
  Indian Red4 #7E2217  
  Dark Orange3 #7E3117  
  Salmon4 #7E3817  
  Dark Goldenrod4 #7F5217  
  Gold4 #806517  
  Goldenrod4 #805817  
  Light Salmon4 #7F462C  
  Chocolate #C85A17  
  Coral3 #C34A2C  
  Coral2 #E55B3C  
  Coral #F76541  
  Dark Salmon #E18B6B  
  Salmon1 #F88158  
  Salmon2 #E67451  
  Salmon3 #C36241  
  Light Salmon3 #C47451  
  Light Salmon2 #E78A61  
  Light Salmon #F9966B  
  Sandy Brown #EE9A4D  
  Hot Pink #F660AB  
  Hot Pink1 #F665AB  
  Hot Pink2 #E45E9D  
  Hot Pink3 #C25283  
  Hot Pink4 #7D2252  
  Light Coral #E77471  
  Indian Red1 #F75D59  
  Indian Red2 #E55451  
  Indian Red3 #C24641  
  Red #FF0000  
  Red1 #F62217  
  Red2 #E41B17  
  Firebrick1 #F62817  
  Firebrick2 #E42217  
  Firebrick3 #C11B17  
  Pink #FAAFBE  
  Rosy Brown1 #FBBBB9  
  Rosy Brown2 #E8ADAA  
  Pink2 #E7A1B0  
  Light Pink #FAAFBA  
  Light Pink1 #F9A7B0  
  Light Pink2 #E799A3  
  Pink3 #C48793  
  Rosy Brown3 #C5908E  
  Rosy Brown #B38481  
  Light Pink3 #C48189  
  Rosy Brown4 #7F5A58  
  Light Pink4 #7F4E52  
  Pink4 #7F525D  
  Lavendar Blush4 #817679  
  Light Goldenrod4 #817339  
  Lemon Chiffon4 #827B60  
  Lemon Chiffon3 #C9C299  
  Light Goldenrod3 #C8B560  
  Light Golden2 #ECD672  
  Light Goldenrod #ECD872  
  Light Goldenrod1 #FFE87C  
  Lemon Chiffon2 #ECE5B6  
  Lemon Chiffon #FFF8C6  
  Light Goldenrod Yellow #FAF8CC

   

   

   Các bạn có thể kham khảo thêm tại đây

  Bookmark and Share


  Nhắn tin cho tác giả
  Cao Bằng @ 12:23 07/10/2009
  Số lượt xem: 1026
  Số lượt thích: 0 người
  Avatar

  Bảng mã màu chỉnh sửa code css

  Avatar
  Thay oi!thay cho em hoi.Minh coppy doan code thay doi chout ve minh dan o dau trong blog cua minh vay thay?
  Avatar
  Bạn có thể cho vào thông tin bản quyền nhé
   
  Gửi ý kiến