Hỗ trợ trực tuyến

 • (Bùi Trọng Bằng)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  DANH NGÔN MỖI NGÀY

  Gốc > Thủ thuật cho Blog và Web >

  Code đưa đồng hồ đẹp vào blog

  Hôm nay mình post tặng các bạn đến với blog code rất hay

  Code xem giờ ngay trên blog


  Code này sẽ tạo ra một đồng hồ tròn luôn luôn ở phía dưới blog

  Demo : http://caobang83.webng.com/demo/dongho.html

   

  Code đơn giản như sau:

  <script type="text/javascript" src="http://caobang83.webng.com/js/dongho.js"></script>

   

  Nếu bạn nào thích chỉnh sủa thì đây là code :

  //Analog clock script- By Kurt (kurt.grigg@virgin.net)
  //Script featured on Dynamic Drive
  //Visit http://www.dynamicdrive.com for this script and more

  fCol='444444'; //face colour.
  sCol='FF0000'; //seconds colour.
  mCol='444444'; //minutes colour.
  hCol='444444'; //hours colour.

  Ybase=30; //Clock height.
  Xbase=30; //Clock width.


  H='...';
  H=H.split('');
  M='....';
  M=M.split('');
  S='.....';
  S=S.split('');
  NS4=(document.layers);
  NS6=(document.getElementById&&!document.all);
  IE4=(document.all);
  Ypos=0;
  Xpos=0;
  dots=12;
  Split=360/dots;
  if (NS6){
  for (i=1; i < dots+1; i++){
  document.write('<div id="n6Digits'+i+'" style="position:absolute;top:0px;left:0px;width:30px;height:30px;font-family:Arial;font-size:10px;color:#'+fCol+';text-align:center;padding-top:10px">'+i+'</div>');
  }
  for (i=0; i < M.length; i++){
  document.write('<div id="Ny'+i+'" style="position:absolute;top:0px;left:0px;width:2px;height:2px;font-size:2px;background:#'+mCol+'"></div>');
  }
  for (i=0; i < H.length; i++){
  document.write('<div id="Nz'+i+'" style="position:absolute;top:0px;left:0px;width:2px;height:2px;font-size:2px;background:#'+hCol+'"></div>');
  }
  for (i=0; i < S.length; i++){
  document.write('<div id="Nx'+i+'" style="position:absolute;top:0px;left:0px;width:2px;height:2px;font-size:2px;background:#'+sCol+'"></div>');
  }
  }
  if (NS4){
  dgts='1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12';
  dgts=dgts.split(' ')
  for (i=0; i < dots; i++){
  document.write('<layer name=nsDigits'+i+' top=0 left=0 height=30 width=30><center><font face=Arial size=1 color='+fCol+'>'+dgts[i]+'</font></center></layer>');
  }
  for (i=0; i < M.length; i++){
  document.write('<layer name=ny'+i+' top=0 left=0 bgcolor='+mCol+' clip="0,0,2,2"></layer>');
  }
  for (i=0; i < H.length; i++){
  document.write('<layer name=nz'+i+' top=0 left=0 bgcolor='+hCol+' clip="0,0,2,2"></layer>');
  }
  for (i=0; i < S.length; i++){
  document.write('<layer name=nx'+i+' top=0 left=0 bgcolor='+sCol+' clip="0,0,2,2"></layer>');
  }
  }
  if (IE4){
  document.write('<div style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">');
  for (i=1; i < dots+1; i++){
  document.write('<div id="ieDigits" style="position:absolute;top:0px;left:0px;width:30px;height:30px;font-family:Arial;font-size:10px;color:'+fCol+';text-align:center;padding-top:10px">'+i+'</div>');
  }
  document.write('</div></div>')
  document.write('<div style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">');
  for (i=0; i < M.length; i++){
  document.write('<div id=y style="position:absolute;width:2px;height:2px;font-size:2px;background:'+mCol+'"></div>');
  }
  document.write('</div></div>')
  document.write('<div style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">');
  for (i=0; i < H.length; i++){
  document.write('<div id=z style="position:absolute;width:2px;height:2px;font-size:2px;background:'+hCol+'"></div>');
  }
  document.write('</div></div>')
  document.write('<div style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">');
  for (i=0; i < S.length; i++){
  document.write('<div id=x style="position:absolute;width:2px;height:2px;font-size:2px;background:'+sCol+'"></div>');
  }
  document.write('</div></div>')
  }  function clock(){
  time = new Date ();
  secs = time.getSeconds();
  sec = -1.57 + Math.PI * secs/30;
  mins = time.getMinutes();
  min = -1.57 + Math.PI * mins/30;
  hr = time.getHours();
  hrs = -1.57 + Math.PI * hr/6 + Math.PI*parseInt(time.getMinutes())/360;

  if (NS6){
  Ypos=window.pageYOffset+window.innerHeight-Ybase-25;
  Xpos=window.pageXOffset+window.innerWidth-Xbase-30;
  for (i=1; i < dots+1; i++){
  document.getElementById("n6Digits"+i).style.top=Ypos-15+Ybase*Math.sin(-1.56 +i *Split*Math.PI/180)
  document.getElementById("n6Digits"+i).style.left=Xpos-15+Xbase*Math.cos(-1.56 +i*Split*Math.PI/180)
  }
  for (i=0; i < S.length; i++){
  document.getElementById("Nx"+i).style.top=Ypos+i*Ybase/4.1*Math.sin(sec);
  document.getElementById("Nx"+i).style.left=Xpos+i*Xbase/4.1*Math.cos(sec);
  }
  for (i=0; i < M.length; i++){
  document.getElementById("Ny"+i).style.top=Ypos+i*Ybase/4.1*Math.sin(min);
  document.getElementById("Ny"+i).style.left=Xpos+i*Xbase/4.1*Math.cos(min);
  }
  for (i=0; i < H.length; i++){
  document.getElementById("Nz"+i).style.top=Ypos+i*Ybase/4.1*Math.sin(hrs);
  document.getElementById("Nz"+i).style.left=Xpos+i*Xbase/4.1*Math.cos(hrs);
  }
  }
  if (NS4){
  Ypos=window.pageYOffset+window.innerHeight-Ybase-20;
  Xpos=window.pageXOffset+window.innerWidth-Xbase-30;
  for (i=0; i < dots; ++i){
  document.layers["nsDigits"+i].top=Ypos-5+Ybase*Math.sin(-1.045 +i*Split*Math.PI/180)
  document.layers["nsDigits"+i].left=Xpos-15+Xbase*Math.cos(-1.045 +i*Split*Math.PI/180)
  }
  for (i=0; i < S.length; i++){
  document.layers["nx"+i].top=Ypos+i*Ybase/4.1*Math.sin(sec);
  document.layers["nx"+i].left=Xpos+i*Xbase/4.1*Math.cos(sec);
  }
  for (i=0; i < M.length; i++){
  document.layers["ny"+i].top=Ypos+i*Ybase/4.1*Math.sin(min);
  document.layers["ny"+i].left=Xpos+i*Xbase/4.1*Math.cos(min);
  }
  for (i=0; i < H.length; i++){
  document.layers["nz"+i].top=Ypos+i*Ybase/4.1*Math.sin(hrs);
  document.layers["nz"+i].left=Xpos+i*Xbase/4.1*Math.cos(hrs);
  }
  }

  if (IE4){
  Ypos=document.body.scrollTop+window.document.body.clientHeight-Ybase-20;
  Xpos=document.body.scrollLeft+window.document.body.clientWidth-Xbase-20;
  for (i=0; i < dots; ++i){
  ieDigits[i].style.pixelTop=Ypos-15+Ybase*Math.sin(-1.045 +i *Split*Math.PI/180)
  ieDigits[i].style.pixelLeft=Xpos-15+Xbase*Math.cos(-1.045 +i *Split*Math.PI/180)
  }
  for (i=0; i < S.length; i++){
  x[i].style.pixelTop =Ypos+i*Ybase/4.1*Math.sin(sec);
  x[i].style.pixelLeft=Xpos+i*Xbase/4.1*Math.cos(sec);
  }
  for (i=0; i < M.length; i++){
  y[i].style.pixelTop =Ypos+i*Ybase/4.1*Math.sin(min);
  y[i].style.pixelLeft=Xpos+i*Xbase/4.1*Math.cos(min);
  }
  for (i=0; i < H.length; i++){
  z[i].style.pixelTop =Ypos+i*Ybase/4.1*Math.sin(hrs);
  z[i].style.pixelLeft=Xpos+i*Xbase/4.1*Math.cos(hrs);
  }
  }
  setTimeout('clock()',100);
  }
  clock();
  //-->

   

   


  Nhắn tin cho tác giả
  Cao Bằng @ 14:27 17/02/2013
  Số lượt xem: 2289
  Số lượt thích: 0 người
  No_avatar

  anh cho em hỏi chèn code vào mục nào vậy a? cám ơn! hướng dẫn cụ thể dùm e, cam on!!!

   
  Gửi ý kiến